הוראות שימוש ACER C120

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש ACER C120. אנו מקווים כי זה ACER C120 הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש ACER C120.


ACER C120 : הורד את הוראות שימוש (378 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   ACER C120 (1322 ko)
   ACER C120 ǔ (1996 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה ACER C120

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] . (2) (1) . (3) , . (4) . (5) SIM- . [. . . ] SIM- . (8 , 7 , 6) 1 2 3 4 SIM- . (2) SIM- (1) , . ;NaviTM / 1 2 3 4 5 6 7 FM 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . , Nokia AV Connector , : , , -- SIM- -- , -- -- -- -- -- -- , -- SIM- - , -- SIM . · · 10 EGSM , . MHz 1800 - 900 . , SIM · · · 2 3 4 1 - . . , . SAR (" ") Specific Absorption Rate watts/) 2. 0 W/Kg ICNIRP SAR- SAR- . . www. nokia. com (information 14 RM-524 , ACER CORPORATION . 1999/5/EC http:// . www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity . . Nokia 2009 © Navi - Nokia Connecting People , Nokia Nokia tune . Nokia Corporation . Nokia Corporation , , . [. . . ] . www. nokia. com (information 14 RM-524 , ACER CORPORATION . 1999/5/EC http:// . www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש ACER C120

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש ACER C120 יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag