הוראות שימוש ACER D222D QUICK START GUIDE

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש ACER D222D. אנו מקווים כי זה ACER D222D הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש ACER D222D.


ACER D222D QUICK START GUIDE: הורד את הוראות שימוש (1178 Ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה ACER D222DQUICK START GUIDE

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] / ;NaviTM 1 2 3 4 5 6 7 Nokia / (" 3. 5) AV Micro USB 8 8 9 10 11 12 13 14 15 . / : , . , 1800 , 900(E)GSM 850 MHz UMTS 900/2100 , 1900- . [. . . ] Nokia , www. nokia. com/softwareupdate , Software Updater . Nokia : , . Nokia Software Updater Nokia Software , USB , Nokia Software Updater . Updater . 1 2 www. nokia. com/support , www. nokia. mobi/support , Nokia : , , . 10 : Bluetooth Specification 2. 0 + EDR , SIM- , , , , , , , , , , Bluetooth- . PC . PC Suite Bluetooth Bluetooth - (NAP) . (PAN) personal area network . , , , (General packet radio service) GPRS . (IP Internet Protocol) < < < < , : . , Nokia , Nokia 31 Nokia . Nokia , www. nokia. com/werecycle , . nokia. mobi/werecycle . , . SAR (" ") Specific Absorption Rate watts/) 2. 0 W/Kg ICNIRP SAR- SAR- . . www. nokia. com (information 33 microSD SIM Nokia - -- -- 12 19 7 16 24 5 9 , 5 5 12 11 13 26 12 12 9 7 11 24 9 27 10 10 10 20 27 25 8 15 7 27 17 21 19 17 17 17 17 20 10 14 14 15 14 19 G ( ) GPS GSM P PIN U UMTS -- -- -- -- -- -- -- -- 6 10 11 11 19 17 34 15 17 10 10 17 13 12 23 11 21 17 20 ' 35 ACER . , , , , ( ) , , . - Industry FCC . ( , ) Canada . , HE 1 /9217081 FCC / INDUSTRY CANADA Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol . software from RSA Security RM-578 , ACER CORPORATION . 1999/5/EC http:// . www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity . [. . . ] , HE 1 /9217081 FCC / INDUSTRY CANADA Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol . software from RSA Security RM-578 , ACER CORPORATION . 1999/5/EC http:// . www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity . . Nokia 2009 © Navi- , Nokia Connecting People , Nokia Nokia tune . Nokia Corporation . Nokia Corporation , . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש ACER D222D

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש ACER D222D יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag