הוראות שימוש ACER LC-WV30

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש ACER LC-WV30. אנו מקווים כי זה ACER LC-WV30 הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש ACER LC-WV30.


ACER LC-WV30 : הורד את הוראות שימוש (14334 Ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה ACER LC-WV30

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] 8 o )SETUP( 9 ) ( IMAGE SIZE 30 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ' . . . . . . . . )( IMAGE SIZE )( IMAGE QUALITY 30 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF MODE 31 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESP/n 32 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINE ZOOM 15 ' . . . . . P )PROGRAM AUTO( 21 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . P )MAGIC FILTER( 23 ' . . . . . . . . . . . . . ~ )PANORAMA( 25 ' . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 1 2 3 4 5 6 , SLIDESHOW PHOTO SURFING EVENT COLLECTION BEAUTY FIX EDIT ERASE SETUP 1 2 3 4 5 6 7 1 2 PRINT ORDER 0 y R 8 1 2 3 EXIT MENU SET OK 38 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( y ) ( R 39 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ERASE 7 o )SETUP( 8 38 ' . . . . . . . . . . . . . . . . PRINT ORDER 38 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( 0 34 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLIDESHOW 34 ' . . . . . . . . . . . PHOTO SURFING 35 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT q 35 ' . . . . . . . . . . . COLLECTION q 36 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEAUTY FIX 1 2 3 4 5 41 ' . . . . . . . . . . . . PW ON SETUP 42 ' . . . . . . . . . SOUND SETTINGS 42 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FILE NAME 43 ' . . . . . . . . . . . . . PIXEL MAPPING 43 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( s )3 ( t 3 43 ' . . . . . . . . . . . . . . . )/( X 44 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . WORLD TIME 44 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV OUT 46 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . POWER SAVE )1 ( r 1 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERNAL/SD /MEMORY FORMAT 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORMAT 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATA REPAIR 1 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u COPY 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( l 2 41 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RESET 3 41 ' . . . . . . . . q POWER ON 1 2 INTERNAL/SD MEMORY FORMAT DATA REPAIR COPY RESET USB CONNECTION AUTO 1 2 3 ENGLISH PC SET OK EXIT MENU 5 IL 1 2 3 4 8 9 10 5 6 7 STYLUS/µ STYLUS-5010/µ-5010 11 3 2 8 9 12 10 ' . . . . . . . . . . . . . . 10 ' . . . . . . . . . . . . . 1*/ 7 8 9 10 11 12 2* 1 2 3 4 5 6 STYLUS-5010/-5010- STYLUS/ STYLUS/- STYLUS-9010/-9010 1* IL 6 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 15 , 13 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 19 , 16 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ( q 41 , 17 , 16 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 5 3 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 1 HI- . A [HOME] 5 Y MD TIME FG- . )]SUMMER[( '10. 02. 26 12:30 ---- . -- -- : -- Y /M /D CANCEL MENU Seoul Tokyo FG- . [Y] SET OK Y X MD TIME 2 SUMMER )44 '( ]WORLD TIME[ . 2010 . -- -- : -- Y /M /D CANCEL MENU I . [Y] X Y MD TIME 3 2010 . -- -- : -- Y /M /D CANCEL MENU 13 IL 1 STYLUS/µ STYLUS-9010/µ-9010 STYLUS-5010/µ-5010 . . [SETUP] )4 '( " " 1 2 FG- . I )1 ( r 1 2 INTERNAL/SD MEMORY FORMAT DATA REPAIR COPY AUTO . 1 2 3 ENGLISH RESET USB CONNECTION PC SET OK EXIT MENU 2 STYLUS-5010/µ-5010 1 STYLUS-9010/µ-9010 STYLUS/µ 1 [W] FG- . A FGHI- . A . 3 4 5 2 2 /) ( " )( )60 '( "SD/SDHC SD/SDHC ) ( SD/SDHC . )58 '( "SD/SDHC " . SD/SDHC 2 1 2 , . 3 )60 '( ) ( , P )4 '( " " . P- AF P PROGRAM AUTO P 0. 0 1/400 F3. 2 WB AUTO ISO AUTO 4 14M . wide )W( )T( 1/400 F3. 2 P 0. 0 P 0. 0 . )61 '( 4 14M 00:34 WB AUTO ISO AUTO 4 14M 00:34 WB AUTO ISO AUTO 1 ×5 ×5 ×5 ×10 ×7 ×5 STYLUS-9010/-9010 STYLUS/ STYLUS-5010/-5010 )32 '( ]FINE ZOOM[ )32 '( ]DIGITAL ZOOM[ / . REC 00:34 00:12 , P ( , Q ~ . )P IL 16 . q / 4/30 , . [. . . ] wide )W( )T( 1/400 F3. 2 P 0. 0 P 0. 0 . )61 '( 4 14M 00:34 WB AUTO ISO AUTO 4 14M 00:34 WB AUTO ISO AUTO 1 ×5 ×5 ×5 ×10 ×7 ×5 STYLUS-9010/-9010 STYLUS/ STYLUS-5010/-5010 )32 '( ]FINE ZOOM[ )32 '( ]DIGITAL ZOOM[ / . REC 00:34 00:12 , P ( , Q ~ . )P IL 16 . q / 4/30 , . . )INFO( F 1 P 0. 0 '10/02/26 12:30 4 14M 00:34 WB AUTO ISO AUTO . 2 . HI P 0. 0 4 14M NORM 00:34 WB AUTO ISO AUTO . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש ACER LC-WV30

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש ACER LC-WV30 יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag