הוראות שימוש ACER P6600

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש ACER P6600. אנו מקווים כי זה ACER P6600 הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש ACER P6600.


ACER P6600 : הורד את הוראות שימוש (24 Ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה ACER P6600

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] :4 . 1X 20X , 2X , 1X : 2008. 08. 26 12:30 100-0004 IN 00:12 /00:34 . :4 . e · . m , · [COMBINE IN CAMERA 1] ( ) [COMBINE IN CAMERA 2] . e ( ) . . e . m (23 ) PANORAMA · · · · 14 My Favorite- P . My Favorite- . · My Favorite My Favorite- m . [ADD FAVORITE] [SLIDESHOW] (29 ) SLIDESHOW (30 ) ADD FAVORITE My Favorite SLIDESHOW ADD FAVORITE EXIT MENU SET OK My Favorite- YES / NO . e [YES] . f / S · . [. . . ] · W T IN T 8M W 2008. 08. 26 12:30 IN 4 T W x10 · e . 2008. 08. 26 12:30 IN 4 T W 2008 SUN MON TUE WED THU FRI SAT 08 27 3 10 17 24 31 28 4 11 18 25 1 29 5 12 19 26 2 30 6 13 20 27 3 31 7 14 21 28 4 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 IN · T e . 2008. 08. 26 12:30 IN 4 16 ( ) 1F 8 F 43 , 1F . . EV +2. 0 ­2. 0 EV · 0. 0 +0. 3 +0. 7 +1. 0 43- . 3# 9 . q (13 ) / q < . < , (40 ) EASY PRINT / / ( ) f / S c f . [ON] . [ESP]- [ESP / n] · . [FACE DETECT]- [AF MODE] · . (30 ) PERFECT FIX · · · · S . S , . (32 ) 0 . [s]- 10 f / S (37 ) s 18 / / g / E d g . g P ISO 1600 8M 2008. 08. 26 12:30 100-0004 IN 4 8M +2. 0 IN 4 1/1000 F3. 5 +2. 0 ISO 400 1* 8M 2008. 08. 26 12:30 100-0004 IN 4 1* P ISO 1600 8M +2. 0 IN 4 2* 1/1000 F3. 5 +2. 0 ISO 400 8M 1* P ISO 1600 8M 2008. 08. 26 12:30 IN 4 +2. 0 IN 4 . g n 1* . ( [ALARM CLOCK] ) ESP/n Sets picture brightness for taking pictures. 19 m e (1243) . · ( ) CAMERA MENU 1 WB 2 ISO AUTO AUTO o OFF OFF SET OK PANORAMA EXIT MENU IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SCN SETUP SILENT MODE SET OK DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM EXIT MENU [SETUP] , [ERASE] , [EDIT] , [PLAYBACK MENU] , [CAMERA MENU] · . 26 () . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [R]- [DIGITAL ZOOM] , [FINE ZOOM] · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFF FINE ZOOM / ON . [H]- [IMAGE SIZE] · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIGITAL ZOOM / ON OFF . (28x : x ) . [ON] [FINE ZOOM] · P P 8M W T IN 8M W T IN 4 : : 4 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESP / n ESP n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : [FACE DETECT] · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFF / ON R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / ( ) IMAGE STABILIZER () DIS MOVIE MODE OFF / ON . , [ON]- () [DIS MOVIE MODE] · SILENT MODE 6 OFF / ON . ' , , , 28 qP 6 PLAYBACK MENU 0 y*2 R*2 . 4 1 2 SLIDESHOW 5*1 PRINT ORDER 4 EDIT Q*2 COLOR EDIT*2 FRAME*2 LABEL*2 CALENDAR*2 INDEX*3 EDIT PERFECT PLAYBACK SETUP FIX MENU ADD FAVORITE ERASE SILENT MODE EXIT MENU SET OK 3 76 (34 ) SETUP (28 ) SILENT MODE . ( ) · SLIDESHOW 1 · · · · SLIDESHOW ALL STILL PICTURE MOVIE CALENDER CANCEL MENU [CALENDAR]- [MOVIE] , [STILL PICTURE] , [ALL] . . [2] [1] , [OFF]- [BGM] SET OK CALENDAR / MOVIE / STILL PICTURE / ZOOM / SLIDE / FADER 2/ 1/ ALL SLIDESHOW NORMAL OFF TYPE BGM . ALL SHADOW ADJ REDEYE FIX ALL SHADOW ADJ REDEYE FIX EXIT MENU SET OK . [. . . ] 640 x 480 C 320 x 240 E 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COLOR EDIT . () () 1 2 3 4 1 3 2 4 COLOR EDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FRAME . , ) e 43 90- 12 . ( . e 43 . e . · · · · WT FR A ME MOVE SET OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LABEL . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש ACER P6600

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש ACER P6600 יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag