הוראות שימוש ACER X113PH QUICK START GUIDE

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש ACER X113PH. אנו מקווים כי זה ACER X113PH הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש ACER X113PH.


ACER X113PH QUICK START GUIDE: הורד את הוראות שימוש (1153 Ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה ACER X113PHQUICK START GUIDE

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] 8 o )SETUP( 9 ) ( IMAGE SIZE 30 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ' . . . . . . . . )( IMAGE SIZE )( IMAGE QUALITY 30 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF MODE 31 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESP/n 32 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINE ZOOM 15 ' . . . . . P )PROGRAM AUTO( 21 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . P )MAGIC FILTER( 23 ' . . . . . . . . . . . . . ~ )PANORAMA( 25 ' . . . . . . . . . . . . . [. . . ] )( y ) ( R 39 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ERASE 7 o )SETUP( 8 38 ' . . . . . . . . . . . . . . . . PRINT ORDER 38 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( 0 34 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLIDESHOW 34 ' . . . . . . . . . . . PHOTO SURFING 35 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT q 35 ' . . . . . . . . . . . COLLECTION q 36 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEAUTY FIX 1 2 3 4 5 41 ' . . . . . . . . . . . . PW ON SETUP 42 ' . . . . . . . . . SOUND SETTINGS 42 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FILE NAME 43 ' . . . . . . . . . . . . . PIXEL MAPPING 43 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( s )3 ( t 3 43 ' . . . . . . . . . . . . . . . )/( X 44 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . WORLD TIME 44 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV OUT 46 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . POWER SAVE )1 ( r 1 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERNAL/SD /MEMORY FORMAT 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORMAT 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATA REPAIR 1 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u COPY 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( l 2 41 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RESET 3 41 ' . . . . . . . . q POWER ON 1 2 INTERNAL/SD MEMORY FORMAT DATA REPAIR COPY RESET USB CONNECTION AUTO 1 2 3 ENGLISH PC SET OK EXIT MENU 5 IL 1 2 3 4 8 9 10 5 6 7 STYLUS-7040/µ-7040 STYLUS-5010/µ-5010 11 3 2 8 9 12 10 ' . . . . . . . . . . . . . . 10 ' . . . . . . . . . . . . . 1*/ 7 8 9 10 11 12 2* 1 2 3 4 5 6 STYLUS-5010/-5010- STYLUS-7040/-7040 STYLUS-7040/-7040- STYLUS/ 1* IL 6 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 15 , 13 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 19 , 16 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ( q 41 , 17 , 16 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 5 3 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Manual" AC 1 3 : : 2 IL 12 , 3- 2 A FGHI ( [TIME] , )( [D] , )( [M] . ) ( [Y/M/D]- ) A , . X 1 HI- . A [HOME] 5 Y MD TIME FG- . )]SUMMER[( '10. 02. 26 12:30 ---- . -- -- : -- Y /M /D CANCEL MENU Seoul Tokyo FG- . [Y] SET OK Y X MD TIME 2 SUMMER )44 '( ]WORLD TIME[ . 2010 . -- -- : -- Y /M /D CANCEL MENU I . [Y] X Y MD TIME 3 2010 . -- -- : -- Y /M /D CANCEL MENU 13 IL 1 STYLUS-7040/µ-7040 STYLUS/µ STYLUS-5010/µ-5010 . . [SETUP] )4 '( " " 1 2 FG- . I )1 ( r 1 2 INTERNAL/SD MEMORY FORMAT DATA REPAIR COPY AUTO . 1 2 3 ENGLISH RESET USB CONNECTION PC SET OK EXIT MENU 2 STYLUS-5010/µ-5010 1 STYLUS/µ STYLUS-7040/µ-7040 1 [W] FG- . A FGHI- . A . 3 4 5 2 2 /) ( " )( )60 '( "SD/SDHC SD/SDHC ) ( SD/SDHC . )58 '( "SD/SDHC " . SD/SDHC 2 1 2 , . 3 )60 '( ) ( , P )4 '( " " . P- AF P PROGRAM AUTO P 0. 0 1/400 F3. 2 WB AUTO ISO AUTO 4 14M . [. . . ] wide )W( )T( 1/400 F3. 2 P 0. 0 P 0. 0 . )61 '( 4 14M 00:34 WB AUTO ISO AUTO 4 14M 00:34 WB AUTO ISO AUTO 1 ×5 ×5 ×5 ×10 ×7 ×5 STYLUS/ STYLUS-7040/-7040 STYLUS-5010/-5010 )32 '( ]FINE ZOOM[ )32 '( ]DIGITAL ZOOM[ / . REC 00:34 00:12 , P ( , Q ~ . )P IL 16 . q / 4/30 , . . )INFO( F 1 P 0. 0 '10/02/26 12:30 4 14M 00:34 WB AUTO ISO AUTO . 2 . HI P 0. 0 4 14M NORM 00:34 WB AUTO ISO AUTO . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש ACER X113PH

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש ACER X113PH יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag