הוראות שימוש ACER X113PH QUICK START GUIDE

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש ACER X113PH. אנו מקווים כי זה ACER X113PH הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש ACER X113PH.


ACER X113PH QUICK START GUIDE: הורד את הוראות שימוש (1153 Ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה ACER X113PHQUICK START GUIDE

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] A , 1 2 )19 , 16 '( )16 '( IMAGE SIZE 14M 1 2 3 COMPRESSION NORMAL SHADOW ADJUST AUTO AF MODE FACE/iESP ESP ESP/ FINE ZOOM OFF DIGITAL ZOOM OFF SET OK ( q )41 , 17 , 16 '( ) SEL. IMAGE EXIT MENU )4 '( SET OK OK ERASE/CANCEL MENU / ( E )20 '( ) 3 IL . SLIDESHOW PHOTO SURFING EVENT BEAUTY FIX EDIT ERASE SETUP FG- . A PROGRAM AUTO P 0. 0 WB AUTO ISO AUTO o [SETUP] 4 14M HI- . A HI- FG- A . )461 30 '( 1 2 1 2 3 X WORLD TIME TV OUT POWER SAVE --. --. -- --:-x ON COMPRESSION NORMAL SHADOW ADJUST AUTO AF MODE FACE/iESP ESP ESP/ FINE ZOOM OFF DIGITAL ZOOM OFF SET OK EXIT MENU 1 2 3 EXIT MENU SET OK . [. . . ] WB AUTO 1 P 0. 0 ISO AUTO WB AUTO IL 28 )( . ISO . 1 ISO AUTO 1/400 P 0. 0 P 0. 0 WB AUTO ISO ISO ISO 1600 AUTO HIGH F3. 2 SEQUENTIAL WB AUTO ISO AUTO HI- . ISO- ISO AUTO HIGH ISO AUTO . )30 '( ]IMAGE QUALITY[ 14- 10- STYLUS7040/-7040 STYLUS5010/-5010 2* , ]j[- ]c[ , . ]REDEYE[- )26 '( . ]FLASH OFF[- , ]d[ , ]d[ ]c[- , ]3[- ]IMAGE SIZE[ . ]ISO AUTO[- ISO- 29 IL . - [IMAGE SIZE/COMPRESSION] IMAGE SIZE/COMPRESSION )1 ( P M s P p Q : . A3 . A3 . A4 . A4 . A5 . 2 14M )4288×3216( 8M )3264×2448( 5M )2560×1920( 3M )2048×1536( 2M )1600×1200( 1M )1280×960( VGA )640×480( 16:9G )4288×2416( 16:9F )1920×1080( FINE NORMAL 1 IMAGE SIZE COMPRESSION "SD/SDHC )( /) ( " )60 '( [IMAGE SIZE/IMAGE QUALITY] IMAGE SIZE/IMAGE QUALITY ) ( A P M s P p Q : . ]FINE[- 2 720P VGA )640×480( QVGA )320×240( FINE/NORMAL 1 IMAGE SIZE IMAGE QUALITY "SD/SDHC )( /) ( " )60 '( . ]FINE[- ]IMAGE QUALITY[ , ]QVGA[- ]IMAGE SIZE[ IL 30 . )4 '( " " , )AF ( AF- 1 . A , 2 AF- . AF- , [SHADOW ADJUST] SHADOW ADJUST )1 ( P M s P p Q : . 2 AUTO OFF ON ]ESP/n[ , ]ON[- . ]ESP[- )31 '( [ESP/n] ESP/n )1 ( P M s P p Q : ( . ) ( . ) 2 ESP [AF MODE] AF MODE )1 ( P M s P p Q : . . [FINE ZOOM] FINE ZOOM )1 ( P M s P p Q : . ) ( 67x- ) ( 47x- ) ( 33. 5x- 2 OFF 2 OFF ON 1* ON )6 '( , . [0] 0 ) ( q ]ERASE[ , )38 '( ]ERASE EVENT[, )38 , 18 '( ]ALL ERASE[ )38 '( ]SEL. IMAGE[ , )38 '( )38 '( ]ERASE EVENT[ . )40 '( ]MEMORY FORMAT[/]FORMAT[ , , . . ]IN[- ]INTERNAL/SD[ , ]AUTO[ . ]INTERNAL/SD[ )40 '( "]INTERNAL/SD[ " . R IL 38 . )4 '( " " , [R] R ) ( q . - [DATA REPAIR] ]DATA REPAIR[ )1 ( r DATA[ ]REPAIR , . q . )ib( . )ib( [INTERNAL/SD] INTERNAL/SD )1 ( r , , . [u COPY] u COPY )1 ( r [FORMAT]/[MEMORY FORMAT] FORMAT/MEMORY FORMAT )1 ( r , . 2 YES*1 NO 1* , HI- . A [l] l )1 ( r )14 '( " " . IL 40 . )4 '( " " , , USB : USB - [RESET] RESET )1 ( r . )26 '( )26 '( )27 '( )27 '( )27 '( )28 '( ISO )29 '( , [- ]A , )33 30 '( . . n , YES 2 YES NO NO [SAVE SETTINGS] SAVE SETTINGS )2 ( s . P . [. . . ] · · · · · · . , , , · · · · · · · AC- . Olympus AC . . ' , , . ' , . . · · · · · · · · · · · · · · · 63 IL Olympus · , . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש ACER X113PH

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש ACER X113PH יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag