הוראות שימוש PACKARD BELL EN LE69KB ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש PACKARD BELL EN LE69KB. אנו מקווים כי זה PACKARD BELL EN LE69KB הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN LE69KB.


PACKARD BELL EN LE69KB ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT: הורד את הוראות שימוש (109 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   PACKARD BELL EN LE69KB (4528 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה PACKARD BELL EN LE69KBERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] / . )29 '( kl- . E 1 2 CAMERA MENU DIGITAL ZOOM 1 WB AUTO OFF 2 ISO AUTO ON o DRIVE 4 . A- " )42 25 '( " . 1 CAMERA MENU 1 WB 2 ISO AUTO AUTO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF OFF FINE ZOOM DIGITAL ZOOM OFF OFF BACK MENU SET OK EXIT MENU SET OK . kl- . 1 n . E - kl- . E 2 , . CAMERA MENU 5 EXIT MENU SET OK 1 WB 2 ISO AUTO AUTO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF ON " . 25 '( " )42 klmn- . E CAMERA MENU 3 1 WB 2 ISO AUTO AUTO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF OFF EXIT MENU SET OK EXIT MENU SET OK E ) ( . . 6 1 3 IL . )14 '( )19 '( )20 '( ) ( F )20 '( )( & )19 '( )( # )21 '( ) ( Y )32 ' , 15 '( )( q / ( g/E )21 ' , 13 ' , 3 '( ) / / / /( H/S )/ / )22 ' , 16 '( . FUNC E )22 '( FUNC )22 ' , 3 '( E IL 4 6 5 4 EXIT MENU CAMERA MENU 1 2 3 , )h K I n( . [. . . ] / 2 OFF ON ]INDEX[ 9 I EDIT INDEX INDEX BACK MENU SET OK . mn- 1 . ]ON[ kl- 2 2- 1 , 3 . E . E mn- 1 klmn- 2 . E klmn- 3 . E . )INDEX( ]y[ J PLAYBACK MENU y . 2 NEW FILE OVERWRITE 2 U +90° V 0° t ­90° . mn- 1 kl- 2 ]OVERWRITE[ ]NEW FILE[ . E mn- 3 . E , . IMAGE IN R 1 4 2 5 OK 3 6 ]YES[ kl- 3 . E . R ]ALL ERASE[ kl- 1 . E ]ALL ERASE[ ]YES[ kl- 2 . E ]L PRINT ORDER[ L PRINT ORDER )46 '( ")DPOF( " . ]MEMORY FORMAT[/]FORMAT[ E SETUP MEMORY FORMAT/FORMAT , . 2 YES NO 1* 2 1* 1* / . ]PW ON SETUP[ E SETUP PW ON SETUP . 3 OFF 1 2 ]BACKUP[ E SETUP BACKUP . SCREEN 2 OFF /) ( LOW/ HIGH 2 YES NO VOLUME*2 1* 2* . , ]OFF[- ]SCREEN[ ]SCREEN[ 3 ]2[ 1 . E mn- 2 . E . ]TRANSFERRING[ kl ]CANCEL[ 2 . E 1 2 TRANSFERRING PRINT < CANCEL OK CONTINUE CANCEL U EXIT MENU SET OK SET OK ]>[ kl- . E x0 3 . 11 ]REMOVE USB CABLE[ 12 USB- , . 2009. 10. 26 12:30 100-0004 4 NORM 12M )DPOF*1( SET OK mn- kl- . 999- BACK MENU SET OK IL 46 ]U[ ]>[ kl- . E PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED 3 kl- . E ) ( ]X[ . 5 2 NO DATE TIME RESET KEEP BACK MENU SET OK . kl- . E ]RESET[ 4 PRINT ORDER 1( 1) " 2- 1 . )47 '( " ]>[ kl- . E kl- . E ]KEEP[ mn- . E kl- . E ) ( ]X[ SET CANCEL BACK MENU SET OK 1 2 3 4 5 6 kl- . E ]SET[ 6 ]U[ . )46 '( ]>[- 2- 1 ]U[ kl- . E . ]>[- 6- 5 1 2 3 q . . 1 2 kl- . E ]SET[ 7 klmn- . E ]L PRINT ORDER[ 47 IL PACKARD BELL Master 2- kl- . E ]PC[ . STYLUS-7020/-7020 - USB )( PACKARD BELL Master 2 PACKARD BELL . Master 2 Windows . 1 - STYLUSEN LE69KB/EN LE69KB USB PACKARD BELL Master 2 , ) ( "Default Settings" . IL 48 PACKARD BELL Master 2- , PACKARD BELL Master 2 - , . , . PACKARD BELL Master 2- . USB Mass Storage Class- . [. . . ] 69 IL I 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iESP 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMAGE STABILIZER 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDEX 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO A 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF MODE 27 , 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF TRACKING B 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BACKUP 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEAUTY FIX M 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN LE69KB

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש PACKARD BELL EN LE69KB יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag