הוראות שימוש PACKARD BELL EN ME69BMP ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש PACKARD BELL EN ME69BMP. אנו מקווים כי זה PACKARD BELL EN ME69BMP הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN ME69BMP.


PACKARD BELL EN ME69BMP ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT: הורד את הוראות שימוש (110 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   PACKARD BELL EN ME69BMP (4560 ko)
   PACKARD BELL EN ME69BMP QUICK START GUIDE (3420 ko)
   PACKARD BELL EN ME69BMP BATTERY MSDS UN383 CNAS COO FOR AIR TRANSPORTATION (1181 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה PACKARD BELL EN ME69BMPERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] 26 12 : 30 Y/M/D SINGLE PRINT PRINT OK MORE CANCEL MENU SET OK /)( F ) ( INFO )21 , 18 '( )58 , 16 '( H )( I )( A /)( G )20 '( )( D . A , m 1 2 )20 , 17 '( )17 '( IMAGE SIZE 14M 1 2 3 COMPRESSION NORMAL SHADOW ADJUST AUTO AF MODE FACE/iESP ESP ESP/ FINE ZOOM OFF DIGITAL ZOOM OFF SET OK ( q )45 , 18 , 17 '( ) SEL. IMAGE EXIT MENU )4 '( m SET OK OK ERASE/CANCEL MENU / ( E )22 '( ) 3 IL . SLIDESHOW PHOTO SURFING EVENT BEAUTY FIX EDIT ERASE SETUP FG- . A PROGRAM AUTO P 0. 0 WB AUTO ISO AUTO ]SETUP[ o 4 14M HI- . A FG- . [. . . ] - ISO- . 2 TOUGH-8010/STYLUS TOUGH-8010 TOUGH-6020/STYLUS TOUGH-6020 - * ISO AUTO HIGH ISO AUTO 31 IL LED TOUGH-8010/STYLUS TOUGH-8010( ) TOUGH-6020/STYLUS TOUGH-6020- )( . LED- , . 90- 1 2 SEQUENTIAL P 0. 0 WB AUTO ISO AUTO LED LED- . . ]j[- o 1* j W 1* . )33 '( ]IMAGE SIZE/COMPRESSION[ LED- LED- F . , ]j[- , . ]REDEYE[- )28 '( . ]FLASH OFF[- , ]W[ ]IMAGE SIZE[ , ]W[- ISO- , ]3[- . ]ISO AUTO[- IL 32 . )4 '( " " , . - ]IMAGE SIZE/COMPRESSION[ IMAGE SIZE/COMPRESSION )1 ( I Q P s M P : . A3 . A3 . A4 . A4 . A5 . 1* 2* 2 1* 2* 1 )4288×3216( 14M )3968×2976( 12M )3264×2448( 8M )2560×1920( 5M )2048×1536( 3M )1600×1200( 2M )1280×960( 1M )640×480( VGA IMAGE SIZE )4288×2416( )3968×2232( 16:9G )1080×1920( 16:9F FINE NORMAL COMPRESSION 1* 2* TOUGH-6020/STYLUS TOUGH-6020- TOUGH-8010/STYLUS TOUGH-8010 µ TOUGH-3000/ STYLUS TOUGH-3000 "SDHC/SD )( /) ( " )66 '( ]IMAGE SIZE/IMAGE QUALITY[ IMAGE SIZE/IMAGE QUALITY ) ( A Q P s M P : . ]FINE[- 2 720P )640×480( VGA )320×240( QVGA NORMAL/FINE 1 IMAGE SIZE IMAGE QUALITY "SDHC/SD )( /) ( " )66 '( . ]FINE[- ]IMAGE QUALITY[ , ]QVGA[- ]IMAGE SIZE[ 33 IL )AF ( AF- 1 . A , 2 AF- . AF- , Q ]SHADOW ADJUST[ SHADOW ADJUST )1 ( I P s M P : 2 AUTO OFF ON . ]ESP/n[ , ]ON[- . ]ESP[- )34 '( ]ESP/n[ ESP/n )1 ( I Q P s M P : 2 ESP ]AF MODE[ AF MODE )1 ( I Q P s M P : 2 ( . ) ( . ) )spot( 5 , ]ESP[- . 2* IL 34 . )4 '( " " , ]DIGITAL ZOOM[ DIGITAL ZOOM )1 ( I Q P s M P : . 2 OFF ON 1* ]FINE ZOOM[ FINE ZOOM )1 ( I Q P s M P : 2 OFF ON 1* . ) ( 25x- /STYLUS TOUGH-8010 , TOUGH-8010 /STYLUS TOUGH-6020 TOUGH-6020 /STYLUS TOUGH-3000 TOUGH-3000 ) ( x33. 5- /STYLUS TOUGH-8010 , TOUGH-8010 /STYLUS TOUGH-6020 TOUGH-6020 /STYLUS TOUGH-3000 TOUGH-3000 ) ( 18x- ) ( x22- . ]ON[- ]FINE ZOOM[ ]DIGITAL ZOOM[ )28 '( ]a SUPER MACRO[ S-MACRO LED[ . )28 '( ] . ]0[ 0 ) ( q ]ERASE[ , )42 '( ]ERASE EVENT[ , )42 , 20 '( ]ALL ERASE[ )42 '( ]SEL. IMAGE[ , )42 '( . )44 '( ]FORMAT[/]MEMORY FORMAT[ ]SEL. A 2- 1 , 3 . m R OK ERASE/CANCEL MENU IL 42 . )4 '( " " , ]y[ y ) ( q . 2 TOUGH-8010/STYLUS TOUGH-8010 TOUGH-6020/STYLUS TOUGH-6020 TOUGH-3000/STYLUS TOUGH-3000 . A 3 . - ]DATA REPAIR[ ]DATA REPAIR[ )1 ( r ]DATA REPAIR[ , . q )ib( . . )ib( ]INTERNAL/SD[ INTERNAL/SD )1 ( r , , . ]u COPY[ u COPY )1 ( r ]FORMAT[/]MEMORY FORMAT[ FORMAT/MEMORY FORMAT )1 ( r , . , HI- . A ] [ )1 ( r )15 '( " " . 2 1* YES NO 1* 2 , ]INTERNAL/SD[ ]AUTO[ , . IL 44 . )4 '( " " , , USB : USB - ]RESET[ RESET )1 ( r . )28 '( )28 '( )30 '( )30 '( )30 '( )31 '( ISO )32 '( A , J , I[- ] )37 33 '( . [. . . ] IL 72 · , / , , , / , , , , , . · · · · · · · · LCD · · · · · · · · · · · 73 IL - . / · PACKARD BELL USB- . USB FCC- · · Olympus · , . , Olympus · , , ( ) , . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN ME69BMP

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש PACKARD BELL EN ME69BMP יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag