הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CX ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CX. אנו מקווים כי זה PACKARD BELL EN TE69CX הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CX.


PACKARD BELL EN TE69CX ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT: הורד את הוראות שימוש (111 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   PACKARD BELL EN TE69CX SHIPPING DOCUMENT (3795 ko)
   PACKARD BELL EN TE69CX (4091 ko)
   PACKARD BELL EN TE69CX SHIPPING DOCUMENT (3795 ko)
   PACKARD BELL EN TE69CX QUICK START GUIDE (2292 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה PACKARD BELL EN TE69CXERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] RESET SETUP /MEMORY FORMAT 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . FORMAT 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BACKUP 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . )( W 41 ' . . . . . . . . . PW ON SETUP 41 ' . . . . . . . . . . MENU COLOR 42 ' . . IMAGE QUALITY A 1 CAMERA MENU B 2 29 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WB 29 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO 30 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 17 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( q 24 , 4 ' . . . . . . . . . . . . . . . . )OK/FUNC( /tap control/( o/D / 25 , 18 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( & 23 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ( Y 21 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( # 9 10 11 12 13 14 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 IL 8 1 P 27 26 25 24 23 22 ISO 1600 2 3 4 56 7 89 AFL 1 10 11 12 13 14 15 27 24 23 22 2 3 4 56 89 11 14 15 960hPa 0m 12M VGA NORM +2. 0 1/30 F3. 5 IN 4 15 +2. 0 IN 00:34 21 20 19 18 17 16 21 18 17 16 46 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 65 , 20 , 16 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 28 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRIVE 29 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISO 29 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 , 19 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /) ( )( 31 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF 47 , 33 , 5 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tap control 58 , 13 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF 46 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ERASE IN 1 . EF , : . GH : / , )1x( 2x , 20x . : YES NO CANCEL MENU SET OK / 2009. 08. 26 12:30 100-0004 IN 00:12 /00:34 , ]YES[ E . PORTRAIT UNDERWATER[ , ]k UNDERWATER WIDE1[ , ]SNAPSHOT , ]H UNDERWATER MACRO[ . F ^ - )AF ( 1 AFL EXIT MENU SET OK 12M · . E IN NORM 4 . , )32 '( ]O SCENE MODE[ 12M NORM IN 4 , ] UNDERWATER SNAPSHOT[ , ]k UNDERWATER WIDE1[ , ]l UNDERWATER WIDE2[*1 . ]H UNDERWATER MACRO[ - , ( - , ) . . )30 '( ]DIGITAL ZOOM[- )A ( . . A )31 '( ]DIS MOVIE MODE[ , . iAUTO 1 12M NORM IN 4 00:34 )65 '( · g . )W( )T( P P 12M W T IN 12M W T IN NORM 4 NORM 4 . . x 5. 0 : , x 3. 6 : ]IMAGE STABILIZER[- )( ]DIS MOVIE MODE[/) ( . # - . ]ON[ ]TAP CONTROL[ )47 '( ]TAP CONTROL[ 1 )30 '( ]FINE ZOOM[ P AUTO )30 '( ]DIGITAL ZOOM[ SET OK FLASH AUTO AUTO ! & - . ]ON[ ]TAP CONTROL[ )47 '( ]TAP CONTROL[ 1 FLASH AUTO . [. . . ] )' ( )' ( )' ( AUTO 5 3 1 w x y . 64/100/200/400/ 800/1600 )- ( . - Q/ R/ S IL ]FINE. ZOOM[ B CAMERA MENU u FINE ZOOM :Kb . . )21x ]max. [-( . ]DRIVE[ B CAMERA MENU u DRIVE :K OFF ON . ]H[- . ]ON[- ]DIGITAL ZOOM[ SUPER %[ ]O S-MACRO LED[ )22 '( ]MACRO . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CX

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CX יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag