הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CX ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CX. אנו מקווים כי זה PACKARD BELL EN TE69CX הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CX.


PACKARD BELL EN TE69CX ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT: הורד את הוראות שימוש (111 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   PACKARD BELL EN TE69CX SHIPPING DOCUMENT (3795 ko)
   PACKARD BELL EN TE69CX (4091 ko)
   PACKARD BELL EN TE69CX SHIPPING DOCUMENT (3795 ko)
   PACKARD BELL EN TE69CX QUICK START GUIDE (2292 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה PACKARD BELL EN TE69CXERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] 1 2 CAMERA MENU DIGITAL ZOOM 1 WB AUTO OFF 2 ISO AUTO ON o DRIVE 4 . A- " )48 28 '( " . 1 CAMERA MENU 1 WB 2 ISO AUTO AUTO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF OFF FINE ZOOM DIGITAL ZOOM OFF OFF BACK MENU SET OK EXIT MENU SET OK . · . ]DIGITAL ZOOM[ CAMERA MENU 2 , G . 2 , · . CAMERA MENU 5 EXIT MENU SET OK 1 WB 2 ISO AUTO AUTO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM EXIT MENU o OFF ON SET OK . 3 CAMERA MENU 1 WB AUTO AUTO . 6 2 ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF OFF EXIT MENU SET OK 1 IL . [. . . ] ]M. BEAUTY. FIX[ M BEAUTY FIX , . ]H. PERFECT. FIX[ H PERFECT FIX , . . 1 ALL SHADOW ADJ REDEYE FIX SOFT/AVG/ HARD ­ ­ CLEAR SKIN SPARKLE EYE DRAMATIC EYE EF- 1 . · IL . ) '( " " ]COLOR. EDIT[ I EDIT u COLOR EDIT . CLEAR SKIN SOFT AVG HARD ]CLEAR SKIN[ )( )( BACK MENU SET OK ] Q[ I EDIT u Q C 640 x 480 E 320 x 240 )( )( . · IL ] 0[ J PLAYBACK MENU u 0 ]ERASE[ ]ALL ERASE[ , ]SEL. IMAGE[ , )18 '( , )39 '( . )40 '( ]MEMORY FORMAT[/]FORMAT[ ]CALENDAR[ I EDIT u CALENDAR CALENDAR . · U +90° V 0° t ­90° ]INDEX[ 9 I EDIT u INDEX GH- 1 . ]L. PRINT. ORDER[ L PRINT ORDER )52 '( ")DPOF( " . . AC , )63 '( " AC " IL 0 . ) '( " " ]PW. ON. SETUP[ E SETUP u PW ON SETUP . OFF 1 2 /) ( OFF LOW/HIGH SCREEN VOLUME*2 *3 1* 2* 3* . NORMAL/COLOR 1/ COLOR 2/COLOR 3 1 IL ]SOUND. SETTINGS[ E SETUP u SOUND SETTINGS . ) ( . ]PRINT ORDER[ )52 '( ")DPOF( " SINGLEPRINT PRINT OK MORE IL 0 ]P[ 1 EFGH- . P <x DATE FILE NAME 1 WITHOUT WITHOUT P EXIT OK CANCEL MENU SET OK BACK MENU SET OK 10 0 <x - , , . ]SINGLEPRINT[ . WITH/ WITHOUT DATE WITH/ WITHOUT FILE NAME PRINT CANCEL ( ). P BACK MENU SET OK 1 IL )DPOF*1( , . ]PRINT INFO[ , ]PRINT PRINT MODE[ · . ]SELECT PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER EXIT MENU SET OK 1 . ]PRINT ORDER PRINT ORDER 1 2 TRANSFERRING PRINT CANCEL OK CONTINUE CANCEL < U SET OK EXIT MENU SET OK . 11 ]REMOVE USB CABLE[ 12 USB- , . IL ]U[ . ) '( ]<[- - 1 ]U[ EF- . button x0 3 1 2 3 2009. 08. 26 12:30 100-0004 4 NORM 12M SET OK q . ]U[ ]<[ PRINT ORDER SETTING PRINT ORDERED 1 2 GH- EF- . . X 4 NO DATE TIME BACK MENU SET OK 3 EF- . 5 NO DATE TIME RESET KEEP BACK MENU SET OK EF- . PRINT ORDER 1 ( 1) SET CANCEL BACK MENU SET OK EF- . [. . . ] DPOF 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DRAMATIC EYE 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DUALTIME N 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO )X( 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NORMAL 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EASY PRINT E IL V 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NORMAL )SLIDESHOW( 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CX

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CX יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag