הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CXP ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CXP. אנו מקווים כי זה PACKARD BELL EN TE69CXP הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CXP.


PACKARD BELL EN TE69CXP ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT: הורד את הוראות שימוש (111 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   PACKARD BELL EN TE69CXP SHIPPING DOCUMENT (3795 ko)
   PACKARD BELL EN TE69CXP (4091 ko)
   PACKARD BELL EN TE69CXP ANNEXE 1 (8450 ko)
   PACKARD BELL EN TE69CXP SHIPPING DOCUMENT (3795 ko)
   PACKARD BELL EN TE69CXP QUICK START GUIDE (2292 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה PACKARD BELL EN TE69CXPERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] ICON GUIDE 37 ' . . . . . . . . . . . 2*REMOTE FLASH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 IMAGE SIZE 14M OFF ON IMAGE SIZE ON IMAGE QUALITY ON IS MOVIE MODE ON R ON SET OK SET OK COMPRESSION 1 NORMAL R SHADOW ADJUST AUTO 2 IMAGE STABILIZER AF MODE FACE/iESP REC VIEW 1 ESP/ ESP PIC ORIENTATION 2 FINE ZOOM OFF 1 ICON GUIDE 3 DIGITAL ZOOM OFF 2 REMOTE FLASH EXIT MENU SET OK 3 EXIT MENU 1 2 VGA NORMAL OFF ON 1 2 3 EXIT MENU 32 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 )SETUP( o 9 ) ( IMAGE SIZE 33 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ' . . . . . . . . )( IMAGE SIZE ) ( COMPRESSION 33 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF MODE 34 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESP/n 35 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FINE ZOOM 16 ' . . . . . [. . . ] ISO 1 2 3 4 5 6 7 1* 2* TOUGH-6020/STYLUS TOUGH-6020- TOUGH-8010/STYLUS TOUGH-8010 µ TOUGH-8010/STYLUS TOUGH-8010 , SLIDESHOW PHOTO SURFING EVENT COLLECTION BEAUTY FIX EDIT ERASE SETUP 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 PRINT ORDER 0 y R 1 2 3 EXIT MENU SET OK 43 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( y ) ( R 43 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ERASE 7 )SETUP( o 8 42 ' . . . . . . . . . . . . . . . . PRINT ORDER 42 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( 0 38 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLIDESHOW 38 ' . . . . . . . . . . . PHOTO SURFING 39 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT q 39 ' . . . . . . . . . . . COLLECTION q 40 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEAUTY FIX 1 2 3 4 5 5 IL 46 ' . . . . . . . . . SOUND SETTINGS 46 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FILE NAME 47 ' . . . . . . . . . . . . . PIXEL MAPPING 47 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( s )3 ( t 3 47 ' . . . . . . . . . . . . . . . )/( X 48 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . WORLD TIME 48 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2*LED ILLUMINATOR )1 ( r 1 44 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERNAL/SD /MEMORY FORMAT 44 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORMAT 44 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATA REPAIR 44 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u COPY 44 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )( l 45 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RESET 45 ' . . . . . . . . PW ON SETUP 1 2 INTERNAL/SD MEMORY FORMAT DATA REPAIR COPY AUTO 1 2 3 1 2 3 ENGLISH RESET USB CONNECTION PC SET OK EXIT MENU µ TOUGH-8010/STYLUS TOUGH-8010 TOUGH-6020/STYLUS TOUGH-6020- TOUGH-8010/STYLUS TOUGH-8010 1* 2* - )51 '( µ TOUGH-8010/STYLUS TOUGH-8010( ) µ TOUGH-6020/STYLUS TOUGH-6020- - . ]ON[ ]TAP CONTROL[ IL 6 1 2 3 6 7 8 4 5 9 10 STYLUS TOUGH-6020/ µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000/ µ TOUGH-3000 1 1 11 63 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 , 35 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3* 6 7 8 9 10 11 // 11 '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1*LOCK 49 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HDMI 53 , 49 , 13 , 12 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )"AC " AC- . STYLUS TOUGH-6020/µ TOUGH-6020 : : AC AC : - 1 STYLUS TOUGH-3000/µ TOUGH-3000 : : 2 . , , TOUGH-8010/STYLUS TOUGH-8010( : TOUGH-6020/STYLUS TOUGH-6020 /STYLUS TOUGH-3000 , 3 . ) 2. 5- : TOUGH-3000 AC- , , , . AC- , AC- , )( USB-AC , " . )63 '( ") ( - , . BATTERY EMPTY BATTERY EMPTY 4 14M 4 14M 13 IL I . ]Y[ X Y MD TIME 3 , " . " 2010 . -- -- : -- Y / M/D /) SP2( Windows XP Windows 7/Windows Vista PDF- , . "Manual" CANCEL MENU , 3- 2 A FGHI ( ]TIME[ , )( ]D[ , )( ]M[ . ) ( ]Y/M/D[- ) A , . X 1 HI- . A ]x[ FG- . )]SUMMER[( '10. 02. 26 12:30 5 Y MD TIME ---- . -- -- : -- Y/M/D CANCEL MENU Seoul Tokyo . ]Y[ FG- X 2 SUMMER SET OK Y MD TIME )48 '( ]WORLD TIME[ . 2010 . -- -- : -- Y/M/D CANCEL MENU IL 14 1 . . ]SETUP[ )4 '( " " 1 2 FG- . I )1 ( r . [. . . ] . ]SETUP[ )4 '( " " 1 2 FG- . I )1 ( r . 1 1 2 INTERNAL/SD MEMORY FORMAT DATA REPAIR COPY AUTO 2 /STYLUS TOUGH-6020 µ TOUGH-6020 /STYLUS TOUGH-3000 µ TOUGH-3000 1 ENGLISH RESET USB CONNECTION PC SET OK 2 3 /STYLUS TOUGH-8010 µ TOUGH-8010 EXIT MENU ] 1 [ FG- . A 3 4 5 2 2 3 FGHI- . A . m // . /) ( " )( )66 '( "SDHC/SD SDHC/SD ) ( SDHC/SD . IMAGE ERASE CANCEL SET OK 4/30 W 4/30 , ]ERASE[ FG . A )42 '( ]ALL ERASE[- )42 '( ]SEL. [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CXP

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69CXP יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag