הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69HW ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69HW. אנו מקווים כי זה PACKARD BELL EN TE69HW הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69HW.


PACKARD BELL EN TE69HW ERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT: הורד את הוראות שימוש (111 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   PACKARD BELL EN TE69HW SHIPPING DOCUMENT (3795 ko)
   PACKARD BELL EN TE69HW (2907 ko)
   PACKARD BELL EN TE69HW SHIPPING DOCUMENT (3795 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה PACKARD BELL EN TE69HWERP (ENERGY-RELATED PRODUCT DIRECTIVE) TECHNICAL DOCUMENT

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] )47 27 '( " " E o , / , . o 1 2 CAMERA MENU DIGITAL ZOOM 1 WB AUTO OFF 2 ISO AUTO ON o DRIVE 4 . A- " " )47 27 '( . 1 CAMERA MENU 1 WB 2 ISO AUTO AUTO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM o OFF OFF FINE ZOOM DIGITAL ZOOM OFF OFF BACK MENU SET OK EXIT MENU SET OK , C D . o CAMERA MENU 3 1 WB 2 ISO AUTO AUTO " " . [. . . ] IMAGE[ , )17 '( , )38 '( . )40 '( ]MEMORY FORMAT[/]FORMAT[ . CD- 1 . ]ON[ BA- 2 2- 1 , 3 . o 37 IL ]K ERASE[ K ERASE . 2 4 5 OK 6 BACK MENU GO 2 3 D . R ]ALL ERASE[ BA- 1 . o ]ALL ERASE[ ]YES[ BA- 2 . o ]YES[ BA- 3 . o . IL 38 . )3 '( " " ]L PRINT ORDER[ L PRINT ORDER )51 '( ")DPOF( " . - ]W[ E SETUP W )14 '( " " ]MEMORY FORMAT[/ ]FORMAT[ E SETUP MEMORY FORMAT/FORMAT , . )62 '( " AC " 2 YES NO IL 40 . )3 '( " " ]PW ON SETUP[ E SETUP PW ON SETUP . , ]ON[- )47 '( ]F SILENT MODE[ 2* 3* . o ]SCREEN[ 3 ]2[ 1 . o DC- 2 ]MENU COLOR[ E SETUP MENU COLOR . 2 NORMAL/COLOR 1/ COLOR 2/COLOR 3 41 IL ]SOUND SETTINGS[ E SETUP SOUND SETTINGS . ) ( . 4 1/2 /) ( OFF LOW/HIGH 1/2/3 /) ( OFF LOW/HIGH -- -- 3 SOUND TYPE VOLUME SOUND TYPE VOLUME /) ( OFF LOW/HIGH ) ( OFF 5 2 BEEP SHUTTER SOUND 8 q VOLUME . )47 '( ]F SILENT MODE[ , - ]REC VIEW[ E SETUP REC VIEW . , ]ON[ 2 OFF ON IL 42 . )3 '( " " CCD- ]PIXEL MAPPING[ E SETUP PIXEL MAPPING , - . o PRINT 8 9 WITH/ WITHOUT DATE PRINT CANCEL WITH/ WITHOUT FILE NAME BACK MENU SET OK . ]PRINT INFO[ , ]PRINT . ]PRINT MODE SELECT[ PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER EXIT MENU SET OK o 1 . o ]L PRINT ORDER[ PRINT ORDER 1 2 TRANSFERRING PRINT CANCEL OK CONTINUE CANCEL < U SET OK EXIT MENU SET OK . 11 ]REMOVE USB CABLE[ 12 USB- , . 51 IL ]U[ . )51 '( ]>[- 2- 1 ]U[ BA- . o . ]>[- 6- 5 ]>[ BA- . o x0 3 1 2 3 NORM 12M 2009. 10. 26 12:30 100-0004 4 SET OK q . o X 4 1 2 3 NO DATE TIME BACK MENU SET OK BA- . o ) ( ]X[ . 5 2 NO DATE TIME RESET KEEP BACK MENU SET OK BA- . o ]RESET[ 4 . PRINT ORDER 1 ( 1) SET CANCEL BACK MENU SET OK ]SET[ BA- . o 6 IL 52 " 2- 1 . )52 '( " ]>[ BA- . o BA- . o ]KEEP[ CD- BA- . o BA- . o ) ( ]X[ . 1 2 3 4 5 6 ]SET[ BA- . o 7 53 IL PACKARD BELL Master 2- ]PC[ BA- . o . - )( USB PACKARD BELL Master 2 PACKARD BELL . Master 2 Windows . 1 USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT SET OK - . o ]EXIT[ " - " )62 '( ]USB[- . USB USB- . IL 54 PACKARD BELL Master 2- , PACKARD BELL Master 2 , , . [. . . ] ) ( IMAGE STABILIZER 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LED ILLUMINATOR M 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . & MACRO 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MEMORY FORMAT 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MENU COLOR 65 , 12 , 2. . . . . . . . . . . . . . . microSD Attachment 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )SLIDESHOW( MOVIE 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MULTI PRINT 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MULTI WINDOW D 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )X( DATE 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69HW

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69HW יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag