הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69KB SHIPPING DOCUMENT

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69KB. אנו מקווים כי זה PACKARD BELL EN TE69KB הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69KB.


PACKARD BELL EN TE69KB SHIPPING DOCUMENT: הורד את הוראות שימוש (3795 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   PACKARD BELL EN TE69KB (4739 ko)
   PACKARD BELL EN TE69KB SHIPPING DOCUMENT (1559 ko)
   PACKARD BELL EN TE69KB QUICK START GUIDE (3822 ko)
   PACKARD BELL EN TE69KB GUÍA DE COMIENZO RÁPIDO (3822 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה PACKARD BELL EN TE69KBSHIPPING DOCUMENT

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] i , - 2 . i 3 LIGHT TONE GRAINY FILM m n o POP ART SOFT FOCUS PALE&LIGHT COLOR j k l PIN HOLE DOCUMENTS PANORAMA FIREWORKS BEACH & SNOW UNDERWATER WIDE UNDERWATER MACRO @ s ( g I H CHILDREN HIGH KEY LOW KEY DIS MODE NATURE MACRO CANDLE SUNSET G H I q r & * . RAW . ]YN+RAW[ , ]RAW[ . 5 IL 57 ' AF 48 ' 43-46 ' 43-46 ' 80 ' FP 48 ' 43-46 , 4 ' 61 ' 64 ' 52 ' ISO ( . ) 68 ' 78 , 71 , 53 , 50 ' 52 ' ISO 50 ' AE ) ( ) ( ) ( 46 ' 49 ' 77 ' AF 60 , 37 , 16 ' 77 ' : , :( ) 6 IL INFO . - . LCD- )21 '( " " 98 ' 77 ' 6 ' 43-46 ' 49 ' 46 ' 77 ' 43-46 , 4 ' 15 ' i 53 ' 80 ' FP h 103 ' ml 78 , 71 , 53 , 50 ' 0 99 ' p 80 ' RC m 64 ' HIt 95 ' AF T 123 ' m 43-46 ' 250 F5. 6 +2. 0 FP BKT RC IS 2 AF 49 ' 46 ' 2009. 03. 16 72 ' OFF mall Super Fine 126 ' 55 ' 57 ' 77 ' 74 ' 66 ' AF AF 38 ' 48 ' 39 ' 103 ' 138 ' - 72 ' N 72 ' J 72 ' T 73 ' z 72 ' x - 72 ' y / / 61-62 ' 52 ' 68 ' 69 ' ISO . [. . . ] AF- )95 '( "AF AREA POINTER" : ) ( AF- ) ( C-AF , . AF , ]AF AREA[- : :) ( MF )S-AF+MF( S-AF AF - . S-AF . x ) ( MF 3 56 IL MF )C-AF+MF( C-AF . C-AF . MF , . MF , 2 )97 '( "AEL/AFL" . C-AF AEL/AFL :C-AF x , . AF 11 , ]IMAGER AF[- ]LIVE VIEW AF MODE[ )36 '( " " AF . AF 7 . AF- , , ]AF SENSITIVITY[ ]SMALL[ . o- )95 '( "AF SENSITIVITY" P j MENU P4j , M . )58 ' i4p: ]AF AREA[4j , M . AF 57 IL i MENU4] [4] [4]AF AREA[ . p AF , M AF . AF- i . - 250 F5. 6 P , ]IMAGER AF[ . AF . AF 2 , )99 '( " FUNCTION" . AF :P AF . AF P . AF . )" "( AF AREA " 2 F > , )58 ' ( "AF . - HP 1 . AF- 3 . > ]PHOME[ , FUNCTION" )97 '( " . AF . AF- . > 1 x 59 IL ­ . 3 60 IL . ) ( . )MF , S-AF ( 4 [ "O fps"( )]99 ' . : : ]N: NEUTRAL[ : ]S: SEPIA[ : ]B: BLUE[ : ]P: PURPLE[ : ]G: GREEN[ ]PICT. i4p: ]GRADATION[ MENU4]W[4]GRADATION[ x . ]AUTO[ ]LOW KEY[ , ]HIGH KEY[ 73 IL . 2 2 2 0 !SLOW /) ( . AF , )95 '( "AF ILLUMINAT. " 75 IL f- . :GN )ISO 100- ( ISO 200 17 )12( 8. 5 )6( 4. 3 )3( 2. 2 )1. 5( FULL )1/1( 1/4 1/16 1/64 . f- GN x ISO )( = )f-( ISO 3200 5. 6 1600 4. 0 800 2. 8 400 2. 0 200 1. 4 100 1. 0 ISO ISO # j i4p: ]FLASH MODE[ " , . )136 ' ( " FLASH MODE AUTO SLOW 1/4 SLOW 1 / 16 SLOW2 1 / 64 FULL SELECT SET #+j 5 76 IL 35 " 28- ( " 14- . 2 )102 '( "AUTO POP UP" . )99 ' : . ]OFF[- ]AUTO POP UP[ ( "RLS PRIORITY S/RLS PRIORITY C" : x , ]ON[- ]#RC MODE[ )80 '( "Olympus RC " . . -3- +3 , ) , ( . )" "( - . ) ( 77 IL # F j # + F4j i4p: ]w[ MENU4]X[4]w[ 0. 0 +3 OFF RC MODE +2 BRACKETING +1 0 0 MULTIPLE EXPOSURE OFF -1 8 ON -2 -3 BACK SET . " , . + - , : MENU4]X[4]BRACKETING[4]FL BKT[ FL BKT BRACKETING AE BKT WB BKT FL BKT ISO BKT BACK OFF 3F 0. 3EV 3F 0. 7EV 3F 1. 0EV SET )101 '( "EV STEP" . TF-22 RF-11 FL-20 , AUTO , TTL-AUTO MANUAL )" 35( GN20 k FL-36 FL-36R FL-50 FL-50R ) ( GN )ISO100( RC MANUAL , TTL-AUTO GN22 k GN11 k , MANUAL , AUTO , TTL-AUTO FP MANUAL , FP TTL AUTO )" 85( GN36 )" 24( GN20 k )" 85( GN50 )" 24( GN28 k )" 35 ( . x FP FP . FL-36R- FL-50R- FP FP . [. . . ] SATURATION 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SHARPNESS 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLEEP 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOFT FOCUS k 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPORT j 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69KB

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש PACKARD BELL EN TE69KB יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag