הוראות שימוש PHILIPS PERFORMER EXPERT

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש PHILIPS PERFORMER EXPERT. אנו מקווים כי זה PHILIPS PERFORMER EXPERT הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש PHILIPS PERFORMER EXPERT.


PHILIPS PERFORMER EXPERT : הורד את הוראות שימוש (1972 Ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה PHILIPS PERFORMER EXPERT

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] P 1/1000 F2. 8 [ ] [IN IN] HQ 4000 3000 4000×3000 4 , . - m SH O OT I N G G U I D E 1 2 3 4 5 Shoot w/ effects preview. Blurring background. 1/3 SET OK [1 Shoot w / effects preview. ] , , [SHOOTING GUIDE] . / . e · . Exposure effects. 0. 0 + 0. 3 + 0. 7 + 1. 0 43- . [. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P / AUTO . K- . ( ) P ( ) AUTO (25 ) WB (25 ) ISO- ISO (25 ) () DRIVE (26 ) ESP / n P P WB AUTO ISO AUTO . e :43 ESP o P/AUTO Ph . T 4 HQ 4000 3000 4000×3000 HQ 4000 3000 4000×3000 : . · [IN IN] HQ W T [IN IN] T '07. 12. 26 12:30 100-0004 4 W 1 2 3 4 T [IN IN] W 1 4 7 2 5 8 3 6 9 · e . 15 ( ) 1F 8 F 43 1F . e . +2. 0 EV ­2. 0 EV · 0. 0 + 0. 3 + 0. 7 + 1. 0 43- . . q (13 ) / q < . < , (40 ) EASY PRINT / f / S c f . , [SHADOW ADJ. ON] . [ESP] [ESP / n] · . [FACE DETECT] [AF MODE] · . , · · · · S . S , . g / E [IN IN] HQ P +2. 0 $ '07. 12. 26 12:30 100-0004 4 ISO 1600 % W n [ ] lR k[IN IN] 4000×3000 HQ 4000 3000 4 [IN IN] 1* HQ 4000×3000 4000 3000 F2. 8 1 /1 0 0 0 +2. 0 1 ISO 400 '07. 12. 26 12:30 100-0004 4 [ ] 1* P +2. 0 $ ISO 1600 % W n [ ] lR k[IN IN] 4000×3000 HQ 4000 3000 4 2* [IN IN] 1* HQ P +2. 0 $ F2. 8 1 /1000 1000 +2. 0 ISO 400 '07. 12. 26 12:30 4 ISO 1600 % W n [ ] lR k[IN IN] HQ 4 . R- n- 1* . E S P/ P/n Sets picture brightness for taking pictures. [ALARM CLOCK] ) g / E , . · ( ) CAMERA MENU WB AUTO ISO DRIVE FINE ZOOM DIGITAL ZOOM AUTO 1 2 IMAGE QUALITY RESET PANORAMA CAMERA MENU SETUP SILENT MODE o OFF OFF BACK MENU SET OK EXIT MENU SET OK [SETUP] [ERASE] , [EDIT] , [PLAYBACK MENU] , [CAMERA MENU] · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIGITAL ZOOM / ON OFF . Fine Zoom · P P [ ] [IN IN] [ 4 ] [IN IN] HQ 4000 3000 4000×3000 HQ 4000 3000 4000×3000 4 : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESP / n ESP n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AF MODE iESP SPOT FACE DETECT . [FACE DETECT] , · 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFF / ON R . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DIS MOVIE MODE OFF / ON . , , qP 5 EDIT Q P COLOR EDIT FRAME LABEL CALENDAR LAYOUT EXPRESSION EDIT FACE FOCUS 2 MOVIE PLAY 5 PRINT ORDER SETUP SILENT MODE 5 1 3 SLIDESHOW 6*1 PRINT ORDER SETUP SILENT MODE EDIT EDIT PERFECT PLAYBACK MENU FIX PERFECT PLAYBACK MENU FIX ADD FAVORITE ERASE ADD FAVORITE ERASE EXIT MENU SET OK EXIT MENU SET OK 4 87 5 EDIT INDEX EDIT 4 87 7 PLAYBACK MENU 0 y*2 R*2 . 1* 2* (34 ) SETUP (27 ) SILENT MODE ) · . ( 27 SLIDESHOW 1 S L I DESH OW BGM TYPE OFF ON [IN] . [OFF] [ON] [BGM] · . [TYPE] · OFF / / SCROLL / ON NORMAL BGM TYPE FADER / SLIDE / ZOOM DOWN / ZOOM UP / CHECKERBOARD / BLINDS / SWIVEL / RANDOM BACK MENU SET OK . e [MOVIE PLAY] [IN IN] (n) - · . e MOVIE PLAY OK '07. 12. 26 12:30 100-0004 4 [IN IN] / . :4 . 1X 20X , 2X , 1X '07. 12. 26 12:30 100-0004 00:00 00:36 . :4 . e , · . m , · 28 PERFECT FIX 3 . ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX PERFECT FIX ALL DIS EDIT LIGHTING FIX REDEYE FIX [IN] BACK MENU SET OK . [. . . ] · (35 ) PW ON SETUP (35 ) MENU THEME , , , · . EDIT 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q 640 x 480 / 320 x 240 . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P . . e 43- · · . e O SET OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (43 ) (DPOF) (DPOF) PLAYBACK MENU 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש PHILIPS PERFORMER EXPERT

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש PHILIPS PERFORMER EXPERT יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag