הוראות שימוש XEROX PHASER 3320 מדריך למשתמש

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש XEROX PHASER 3320. אנו מקווים כי זה XEROX PHASER 3320 הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש XEROX PHASER 3320.


XEROX PHASER 3320 מדריך למשתמש: הורד את הוראות שימוש (2530 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   XEROX PHASER 3320 (2687 ko)
   XEROX PHASER 3320 256 MB MEMORY (694 ko)
   XEROX PHASER 3320 INSTALLATION GUIDE (11576 ko)
   XEROX PHASER 3320 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (835 ko)
   XEROX PHASER 3320 ® PHASER® 3320 PRINTER SYMBOLS (605 ko)
   XEROX PHASER 3320 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX PHASER 3320 BLACK AND WHITE PRINTER EPEAT® ENVIRONMENTAL INFORMATION (145 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה XEROX PHASER 3320מדריך למשתמש

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] 1. 0 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI ® Xerox Corporation ®Design XEROX ®Xerox Corporation. XEROX 2012© 2012 :1. 0 2 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 36 . 79 , , Test Print- , 29 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Windows , . ) Run<( ) Accessories <( ) All programs <( ) Start . X:\Setup. exe :Windows Vista:AutoPlay Run Setup. exe . . ( ) Install or run program ) User Account Control ( ) Continue Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 30 Windows – Install Software . 4 . – Custom installation . – Next . 5 . 6 31 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Windows ( ) Printer Port – Next . 7 . 8 ) Connect Device , . : ; . ( . . ) Next . 9 ( ) No ( ) Next , , . ) Next , ( ) No ) Next . ( , , , . ( ) Yes ) . 10 . 11 . . 12 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 32 Windows . ) Finish . 13 33 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Windows (Phaser 3320DNI . TCP/IP , ) , TCP/IP: , , . , USB – System Administrator Guide . 1 , , : . . 1 . 2 . 2 . "X" , X:\Setup. exe . OK :Windows Vista - . ) Run<( ) Accessories <( )All programs <( ) Start . X:\Setup. exe :Windows VistaAutoPlay Run Setup. exe . . ( ) Install or run program ) User Account Control ( ) Continue – Install Software . 4 (Wizard) ( ) Wireless Setup . 5 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 34 Windows . ( . ) Connect Device (Wizard) , ( ) Next , . ( . 36 , ) Finish , , . 6 . Test Print , . 79 –Test Print- – , – System Administration Guide 35 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Windows . PC, : ( ) Print ) Printer:( . 1 . 2 , ( ) Name Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 36 Windows ( ) Preferences ( : ) Properties . – Basic . 3 38 38 43 44 48 . 49 – Paper – Graphics – Advanced Earth Smart Xerox OK OK . 4 . 5 37 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Windows – Basic , , , ( ) . (4) : – Normal – Sample – Secure Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 38 Windows : ( . OK . OK ( OK ) Menu . ( ) Job Manage ) Stored Job (4) , . 6 . 7 . 8 . OK . 9 . 10 , . Delete . OK . ( ) Yes –( , . OK ) No ( . ( ) Print . ( ( ) Print , ) Copies ) Print . OK . 11 ) – Orientation , , 180180: : – Portrait – Landscape – Rotate 180 Degrees – Layout Options Layout Options 39 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Windows – Type . 16 – Single Page Per Side – Multiple Pages Per Side . ) Poster 4X4 : – Booklet Printing Page Border – . – Print Default – None – Long Edge . : – Short Edge , - :" " - – Reverse Double-Sided Printing 180- 41 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Windows – Paper Paper – Copies . 1-999 . –Number of Copies – Paper Options , ( ) Size , ( , , ( . . ( – Size ) Edit - . OK : – Source - – Type Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 42 Windows – Scaling Options , . . ( ) Percentage : : – Fit to Page – Percentage – Graphics – Quality : . (line art) : – Best – Normal 43 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Windows – Font/Text : : True Type ) Use Printer Fonts – Darken Text – All Text Black : Bitmap . ) Next . 3 . 4 . WLAN , USB 51 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI (Phaser 3320DNI ) . : ) Wireless Network Setting Information . ( ) Next , , . ( . 6 . 5 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 52 SetIP SETIP . Xerox Phaser 3320DN/DNI Utilities Guide , SetIP . Xerox. com SetIP TCP/IP 53 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Macintosh MACINTOSH . Macintosh. System Administrator Guide ( Smart Panel . ) Smart Panel : . Document Setup ( , Macintosh , Macintosh . Page Setup File ) scaling<orientation<paper size . OK . ( ) Print File . . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . . Print , , . Macintosh OS- . ( , ) File . Print : – Layout . – Graphics Orientation Graphics . ( ) Resolution - ) , , . – Resolution . – Paper . , . Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 54 ( ) Paper Type Macintosh – Printer Features ) Reverse Duplex Printing Orientation : ( ) Printer Features Printer Features . ( – Reverse Double-Sided Printing 180- – Toner Save Mode : , : – On – Off . [. . . ] Page , Line Term –Job Timeout On, Off, Tray Chaining (Auto . –Tray Switch , ) Source – ( –Default Paper –Metric Default ( ) –. Altitude Adj. –Paper Mismatch –On –Off –On –Off Letter* A4 Inches* Millimeters –Normal* 1 –Hight1 2 –High2 3 –High3 LF* ( Enter) LF+CR (16 sec. *) 15-300 sec. –On –Off –Onforce –Default* –Custom Yes/No –Clear Setting 69 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI – Emulation : * –Auto* PCL PostScript EPSON IBM : –Typeface –Symbol –Courier –Pitch –Lines A4 – Wide A4 –Print PS Error / Off* –Font –Character Set –Character Tab –Pitch LPI –Auto Wrap PCL – Emulation Type . – Emulation Setup ' PS: On PostScript EPSON/IBM -TAB ' Xerox Phaser 3320DN/3320DNI 70 – Network Setup : . Xerox Phaser 3320DN/3320DNI System Administrator Guide : * DHCP* BOOTP Static IPv6 –IPv6 Activate On*/ Off –DHCPV6 Config –Router* –DHCPv6 Address DHCPv6 –DHCPv6 Off –Auto* 10M Half 10M Full 100M Half 100M Full Giga Full :Off* / On EAP-MD5 EAP-MSCHAPv2 PEAP EAP-TLS :Wi-Fi On / Off :WPS Setting PBC* PIN : –WLAN Default –Restore : –WLAN Signal –Excellent –Very Good –Good –Low –Very Low –No Signal Yes/No ?, TCP/IP(IPv4) , : TCP/IP(IPv6) IPv6. . –Ethernet Speed CentreWare 802. 1X 802. 1x Internet Services. . –Phaser 3320DNI (only) . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש XEROX PHASER 3320

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש XEROX PHASER 3320 יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag