הוראות שימוש XEROX WORKCENTRE 5945 5955 פוסטרים

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש XEROX WORKCENTRE 5945 5955. אנו מקווים כי זה XEROX WORKCENTRE 5945 5955 הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש XEROX WORKCENTRE 5945 5955.


XEROX WORKCENTRE 5945 5955 פוסטרים: הורד את הוראות שימוש (1404 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES (1249 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 מדריך למשתמש של ® CONNECTKEY® 2016 טכנולוגיית (13197 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 מדריך לתחילת העבודה ® CONNECTKEY® 2016 טכנולוגיית (2853 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 ® WORKCENTRE® 5945/5955 מדריך למשתמש מדפסת רבתכליתית (8751 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 ® WORKCENTRE® 5945/5955 מדריך לתחילת העבודה מדפסת רבתכליתית (2530 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 ® WORKCENTRE® 5945/5955 2.0 מדריך לתחילת העבודה מדפסת רבתכליתית (1970 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 ® WORKCENTRE® 5945/5955 2.0 מדריך לתחילת העבודה מדפסת רבתכליתית . (1202 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 POSTERS (2006 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 QUICK START GUIDE (2072 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1592 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES (1249 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 PIKAOPAS ® CONNECTKEY® 2016 TEKNOLOGIA (2448 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 SNABBSTARTGUIDE ® CONNECTKEY® 2016TEKNIK (2433 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 ANVÄNDARHANDBOK ® CONNECTKEY® 2016TEKNIK (7576 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 BRUKERHÅNDBOK ® CONNECTKEY® 2016TEKNOLOGI (7610 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 SMART CARD INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (4027 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 ® INTEGRATED RFID CARD READER SUPPORTED DEVICES (41 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 QUICK START GUIDE 2016 ® CONNECTKEY® TECHNOLOGY (2853 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 PDL REFERENCE CUSTOMER TIP FOR CONNECTKEY PRODUCTS (240 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 USB CARD READER INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (219 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 HURTIGSTARTVEILEDNING ® CONNECTKEY® 2016TEKNOLOGI (2430 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 ® WORKCENTRE® 5945/5955 DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA 2.0 (2308 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 SCHNELLSTARTANLEITUNG ® CONNECTKEY® 2016 TECHNOLOGIE (2455 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 ® WORKCENTRE® 5945/5955 MONITOIMITULOSTIN PIKAOPAS 2.0 (2239 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TECHNOLOGIA 2016 ® CONNECTKEY® (8098 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE 2016 ® CONNECTKEY® TECHNOLOGY (1375 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 MCAFEE® EMBEDDED CONTROL CONFIGURATION GUIDE FOR MCAFEE® EPO (1712 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 ® WORKCENTRE® 5945/5955MULTIFUNCTION PRINTERQUICK START GUIDE (892 ko)
   XEROX WORKCENTRE 5945 5955 SKRÓCONY PODRĘCZNIK OBSŁUGI TECHNOLOGIA 2016 ® CONNECTKEY® (2475 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה XEROX WORKCENTRE 5945 5955פוסטרים

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] ‫‪Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 Multifunction Printer‬‬ ‫הנחיות ליצירת עותק‬ ‫לוח הבקרה‬ ‫מסך הבית של שירותים‬ ‫מצב העבודה‬ ‫מסך מגע‬ ‫התחל‬ ‫נקה הכל‬ ‫עצור‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫אפשרויות משטח הזכוכית של המסמכים‬ ‫אפשרויות מזין המסמכים‬ ‫או‬ ‫1. 1טען את המסמך במגש הקלט של מזין המסמכים כשהוא פונה כלפי מעלה. כוונן את המכוון כך שרק ייגע במסמכים. ‬ ‫לחלופין‬ ‫הרם את מזין המסמכים. [. . . ] לרוב, זו הכרטיסייה הפעילה כשהשירות ‪( Fax‬פקס) נפתח. ‬ ‫6. 6בחר את תיבת ההזנה ‪( Enter Fax Number‬הזן מספר פקס) והשתמש בלוח המקשים המספרי או בלוח המקשים במסך המגע כדי‬ ‫להזין את מספר הפקס של הנמען. ‬ ‫7. 7בחר בלחצן ‪( Add‬הוספה). ‬ ‫ •אם ברצונך לשלוח את המסמך ליותר מנמען אחד, הזן את הפרטים הנוספים, תוך הזנת פרטי כל נמען בנפרד ובחירה‬ ‫בלחצן ‪( Add‬הוספה) שוב עד להוספת כל הנמענים. ‬ ‫8. 8בחר בלחצן ‪( Close‬סגירה) כדי לשמור את המידע שהזנת. ‬ ‫לקבלת מידע נוסף‬ ‫עיין במדריך למשתמש - זמין בכתובת‬ ‫‪http://www. support. xerox. com‬‬ ‫9. 9בחר כל אפשרות נדרשת. ‬ ‫0101לחץ על הלחצן התחל בלוח הבקרה כדי לסרוק את המקור. ‬ ‫‪ . ‎ 2014 Xerox Corporation‬כל הזכויות שמורות. ‪ Xerox®‎‬ו ‪ Xerox and Design®‎‬הם סימנים מסחריים של ‪ Xerox Corporation‬בארה"ב ו/או במדינות אחרות. ‬ ‫‬‫©‬ ‫1437‪BR‬‬ ‫‪Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 Multifunction Printer‬‬ ‫הנחיות לשליחת פקס שרת‬ ‫לוח הבקרה‬ ‫מסך הבית של שירותים‬ ‫מצב העבודה‬ ‫מסך מגע‬ ‫התחל‬ ‫נקה הכל‬ ‫עצור‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫אפשרויות משטח הזכוכית של המסמכים‬ ‫אפשרויות מזין המסמכים‬ ‫או‬ ‫1. 1טען את המסמך במגש הקלט של מזין המסמכים כשהוא פונה כלפי מעלה. כוונן את המכוון כך שרק ייגע במסמכים. ‬ ‫לחלופין‬ ‫הרם את מזין המסמכים. הנח את המסמך על משטח הזכוכית של המסמכים ויישר אותו בהתאם לחץ המופיע בפינה השמאלית‬ ‫העליונה. סגור את מזין המסמכים. ‬ ‫2. 2לחץ על הלחצן ‪( CA‬נקה הכל) בלוח הבקרה כדי לבטל כל בחירת תיכנות אחרת שביצעת. ‬ ‫3. 3לחץ על הלחצן מסך הבית של שירותים. ‬ ‫4. 4בחר בלחצן ‪( Server Fax‬פקס שרת). ‬ ‫5. 5במידת הצורך, בחר בכרטיסייה ‪( Server Fax‬פקס שרת). לרוב, זו הכרטיסייה הפעילה כשהשירות ‪( Server Fax‬פקס שרת) נפתח. ‬ ‫6. 6בחר את תיבת ההזנה ‪( Enter Fax Number‬הזן מספר פקס) והשתמש בלוח המקשים המספרי או בלוח המקשים במסך המגע כדי‬ ‫להזין את מספר הפקס של הנמען. ‬ ‫7. 7בחר בלחצן ‪( Add‬הוספה). ‬ ‫ •אם ברצונך לשלוח את המסמך ליותר מנמען אחד, הזן את הפרטים הנוספים, תוך הזנת פרטי כל נמען בנפרד ובחירה‬ ‫בלחצן ‪( Add‬הוספה) שוב עד להוספת כל הנמענים. ‬ ‫8. 8בחר בלחצן ‪( Close‬סגירה) כדי לשמור את המידע שהזנת. ‬ ‫לקבלת מידע נוסף‬ ‫עיין במדריך למשתמש - זמין בכתובת‬ ‫‪http://www. support. xerox. com‬‬ ‫9. 9בחר כל אפשרות נדרשת. ‬ ‫0101לחץ על הלחצן התחל בלוח הבקרה כדי לסרוק את המקור. ‬ ‫‪ . ‎ 2014 Xerox Corporation‬כל הזכויות שמורות. ‪ Xerox®‎‬ו ‪ Xerox and Design®‎‬הם סימנים מסחריים של ‪ Xerox Corporation‬בארה"ב ו/או במדינות אחרות. ‬ ‫‬‫©‬ ‫1437‪BR‬‬ ‫‪Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 Multifunction Printer‬‬ ‫הנחיות לשליחת פקס אינטרנט‬ ‫לוח הבקרה‬ ‫מסך הבית של שירותים‬ ‫מצב העבודה‬ ‫מסך מגע‬ ‫התחל‬ ‫נקה הכל‬ ‫עצור‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫אפשרויות משטח הזכוכית של המסמכים‬ ‫אפשרויות מזין המסמכים‬ ‫או‬ ‫1. 1טען את המסמך במגש הקלט של מזין המסמכים כשהוא פונה כלפי מעלה. כוונן את המכוון כך שרק ייגע במסמכים. ‬ ‫לחלופין‬ ‫הרם את מזין המסמכים. הנח את המסמך על משטח הזכוכית של המסמכים ויישר אותו בהתאם לחץ המופיע בפינה השמאלית‬ ‫העליונה. סגור את מזין המסמכים. ‬ ‫2. 2לחץ על הלחצן ‪( CA‬נקה הכל) בלוח הבקרה כדי לבטל כל בחירת תיכנות אחרת שביצעת. ‬ ‫3. 3לחץ על הלחצן מסך הבית של שירותים. ‬ ‫4. 4בחר בלחצן ‪( Internet Fax‬פקס אינטרנט). ‬ ‫5. 5במידת הצורך, בחר בכרטיסייה ‪( Internet Fax‬פקס אינטרנט). לרוב, זו הכרטיסייה הפעילה כשהשירות ‪( Internet Fax‬פקס אינטרנט)‬ ‫נפתח. ‬ ‫6. 6בחר בלחצן‪ ew Recipient. . . ‎‬‏ (נמען חדש). ‬ ‫‪N‬‬ ‫7. 7השתמש במקלדת במסך המגע כדי להזין את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. ‬ ‫8. 8בחר בלחצן ‪( Add‬הוספה). ‬ ‫ •אם ברצונך לשלוח את המסמך ליותר מנמען אחד, הזן את הפרטים הנוספים, תוך הזנת פרטי כל נמען בנפרד ובחירה‬ ‫בלחצן ‪( Add‬הוספה) שוב עד להוספת כל הנמענים. ‬ ‫לקבלת מידע נוסף‬ ‫עיין במדריך למשתמש - זמין בכתובת‬ ‫‪http://www. support. xerox. com‬‬ ‫9. 9בחר בלחצן ‪( Close‬סגירה) כדי לשמור את המידע שהזנת. ‬ ‫0101בחר כל אפשרות נדרשת. ‬ ‫‪ . ‎ 2014 Xerox Corporation‬כל הזכויות שמורות. ‪ Xerox®‎‬ו ‪ Xerox and Design®‎‬הם סימנים מסחריים של ‪ Xerox Corporation‬בארה"ב ו/או במדינות אחרות. ‬ ‫‬‫©‬ ‫1437‪BR‬‬ ‫‪Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 Multifunction Printer‬‬ ‫הנחיות לשליחת דואר אלקטרוני‬ ‫לוח הבקרה‬ ‫מסך הבית של שירותים‬ ‫מצב העבודה‬ ‫מסך מגע‬ ‫התחל‬ ‫נקה הכל‬ ‫עצור‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫4‬ ‫6‬ ‫1‬ ‫3‬ ‫אפשרויות משטח הזכוכית של המסמכים‬ ‫אפשרויות מזין המסמכים‬ ‫או‬ ‫1. 1טען את המסמך במגש הקלט של מזין המסמכים כשהוא פונה כלפי מעלה. כוונן את המכוון כך שרק ייגע במסמכים. ‬ ‫לחלופין‬ ‫הרם את מזין המסמכים. הנח את המסמך על משטח הזכוכית של המסמכים ויישר אותו בהתאם לחץ המופיע בפינה השמאלית‬ ‫העליונה. סגור את מזין המסמכים. ‬ ‫2. 2לחץ על הלחצן ‪( CA‬נקה הכל) בלוח הבקרה כדי לבטל כל בחירת תיכנות אחרת שביצעת. ‬ ‫3. 3לחץ על הלחצן מסך הבית של שירותים. ‬ ‫4. 4בחר בלחצן ‪( E-mail‬דואר אלקטרוני) במסך המגע. ‬ ‫5. 5במידת הצורך, בחר בכרטיסייה ‪( E-mail‬דואר אלקטרוני). [. . . ] סגור את מזין המסמכים. ‬ ‫2. 2לחץ על הלחצן ‪( CA‬נקה הכל) בלוח הבקרה כדי לבטל כל בחירת תיכנות אחרת שביצעת. ‬ ‫3. 3לחץ על הלחצן מסך הבית של שירותים. ‬ ‫4. 4בחר בלחצן ‪( Workflow Scanning‬סריקת זרימת עבודה) במסך המגע. ‬ ‫5. 5במידת הצורך, בחר בכרטיסייה ‪( Workflow Scanning‬סריקת זרימת עבודה). לרוב, זו הכרטיסייה הפעילה כשהשירות ‪Workflow‬‬ ‫‪( Scanning‬סריקת זרימת עבודה) נפתח. ‬ ‫6. 6בחר סוג תבנית מתוך התפריט הנפתח ‪( All Templates‬כל התבניות). ‬ ‫7. 7בחר את התבנית הדרושה. ‬ ‫8. 8בחר כל אפשרות נדרשת. ‬ ‫9. 9לחץ על הלחצן התחל בלוח הבקרה כדי לסרוק את המקור. ‬ ‫לקבלת מידע נוסף‬ ‫עיין במדריך למשתמש - זמין בכתובת‬ ‫‪http://www. support. xerox. com‬‬ ‫‪ . ‎ 2014 Xerox Corporation‬כל הזכויות שמורות. ‪ Xerox®‎‬ו ‪ Xerox and Design®‎‬הם סימנים מסחריים של ‪ Xerox Corporation‬בארה"ב ו/או במדינות אחרות. ‬ ‫‬‫©‬ ‫1437‪BR‬‬ ‫‪Xerox® WorkCentre™ 5945/5955 Multifunction Printer‬‬ ‫סקירה כללית של ההתקן‬ ‫תכונות‬ ‫בהתאם ×œ× [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש XEROX WORKCENTRE 5945 5955

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש XEROX WORKCENTRE 5945 5955 יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag