הוראות שימוש XEROX WORKCENTRE 7220 7225 README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ... אל תשכח: תמיד קרא את הוראות שימוש לפני רכישתן!

קישורים ממומנים

אם זו תואמת את מסמך הוראות שימוש, הוראות שימוש או הוראות שימוש, תכונה מגדירה, schematics שאתה מחפש, להוריד אותו עכשיו. Lastmanuals מספק לך גישה מהירה וקלה אל הוראות שימוש XEROX WORKCENTRE 7220 7225. אנו מקווים כי זה XEROX WORKCENTRE 7220 7225 הוראות שימוש יהיה מועיל לך.

Lastmanuals לעזור להוריד את הוראות שימוש XEROX WORKCENTRE 7220 7225.


XEROX WORKCENTRE 7220 7225 README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES: הורד את הוראות שימוש (1249 Ko)

בנוסף, אתם יכולים להוריד את הבאים הוראות שימוש הקשורים למוצר זה:

   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 (7615 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 HOW TO PAGES (938 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 BRUKERHÅNDBOK (6431 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ANVÄNDARHANDBOK (6425 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 TIETOSIVUT, OHJESIVUT (938 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1369 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PDL REFERENCE GUIDE FOR CONNECTKEY PRODUCTS (258 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ANVÄNDARHANDBOK ® CONNECTKEY® 2016TEKNIK (9927 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 BRUKERHÅNDBOK ® CONNECTKEY® 2016 TEKNOLOGI (9954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 SMART CARD INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (3075 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ® INTEGRATED RFID CARD READER SUPPORTED DEVICES (41 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PDL REFERENCE CUSTOMER TIP FOR CONNECTKEY PRODUCTS (240 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 USB CARD READER INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (219 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE 2016 ® CONNECTKEY® TECHNOLOGY (1378 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 MCAFEE® EMBEDDED CONTROL CONFIGURATION GUIDE FOR MCAFEE® EPO (1712 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ® WORKCENTRE® 7220/7225 ® WORKCENTRE® 7220I/7225I PRINTER SYMBOLS (666 ko)

מדריך מופשטים: הוראות הפעלה XEROX WORKCENTRE 7220 7225README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES

הוראות מפורטות לשימוש הן של הוראות שימוש.

[. . . ] · · :(On) / 2 . ( ) , n ) . ( ) . K (29 ') q K K / q 11 / () q 4 . MOVIE PLAY OK 2008. 08. 26 12:30 100-0004 IN 4 / . 13 M NIGHT+PORTRAIT / L NIGHT SCENE / j SPORT /N INDOOR / W CANDLE / R SELF PORTRAIT / S SUNSET / X FIREWORKS / P BEHIND GLASS / V CUISINE / d DOCUMENTS / i AUCTION / S SMILE SHOT · . [. . . ] :XY 14 / ( ) OF / < 8 : , OF / < . . +2. 0 EV -2. 0 EV · F 0. 0 +0. 3 +0. 7 +1. 0 . (27 ') 0 / d : : : (C-540 X-835 , FE-320) 3x (C-560 X-855 , ) 5x ((C-540 X-835 , FE-320) 12x : x ) 4x (C-560 X-855 , ) 20x : . W P P 8M W T IN 8M W T IN : . T 4 4 . · W T 2008. 08. 26 12:30 IN T 8M W 100-0004 4 2008. 08. 26 12:30 IN 4 T W · . 4 x10 2008. 08. 26 12:30 IN T W T · ) W ( 10 . 2008. 08. 26 12:30 IN 4 T W 2008. 08. 26 12:30 IN 4 17 / g / E e g . g P 8M ISO 1600 8M 2008. 08. 26 12:30 100-0004 IN 4 +2. 0 IN 4 1/1000 F3. 5 +2. 0 ISO 400 * N 8M 2008. 08. 26 12:30 100-0004 IN 4 * P ISO 1600 8M +2. 0 IN 4 . R- n- * E E , . W Sets the language for menus and error messages. 18 ( ) q ( ) K (XYNO) m . · SETUP ( ) CAMERA MENU 1 WB 2 ISO AUTO AUTO OFF OFF RESET IMAGE QUALITY CAMERA MENU SCENE SETUP SILENT MODE SET OK FINE ZOOM R PANORAMA EXIT MENU SET OK EXIT MENU . :SET IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SCENE EXIT MENU OK SETUP SILENT MODE SET OK m 19 . ( ) [s] IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SCENE EXIT MENU . R Y . YES / NO 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XY · SET BACK MENU SET OK EDIT 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 640 x 480 / E 320 x 240 Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WT SET OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FACE FOCUS . , · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SELECT FIRST FRAME 00:00 /00:34 SET OK 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDIT , . SELECT FIRST FRAME 00:00 /00:34 SET OK PLAYBACK MENU 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFF ON EXIT OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y y y EXIT OK EXIT OK EXIT OK +90° 0° -90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] IMAGE 1 2 3 4 5 OK 6 BACK MENU GO S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALL ERASE . (35 ') (DPOF) SETUP SETUP MEMORY FORMAT (FORMAT *) BACKUP* W PIXEL MAPPING K/q PW ON SETUP MENU COLOR SOUND SETTINGS s X VIDEO OUT POWER SAVE . * IMAGE QUALITY RESET CAMERA MENU SCENE EXIT MENU SETUP SILENT MODE SET OK SLIDESHOW EDIT PRINT ORDER SETUP SILENT MODE SET OK P E R F E C T P L AY B A C K FIX MENU MY FAV O R I T E EXIT MENU ERASE . ( ) · 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-540- X-835 , FE-320 - () () . () C-560- X-855 , - () . [. . . ]

הצהרה להוריד את הוראות שימוש XEROX WORKCENTRE 7220 7225

Lastmanuals מציעה שירות של הנהגה חברתית שיתוף, אחסון וכן חיפוש הוראות שימוש הקשורות לשימוש חומרה ותוכנה: הוראות שימוש, הבעלים של ידני, מדריך להתחלה מהירה, טכנית datasheets ...
בכל דרך Lastmanuals לא יכולים להיות אחראים על מסמך אם אתה מחפש אינו זמין, לא מושלם, בשפה שונה מאשר שלך, או אם המודל שפה או אינם תואמים את התיאור. Lastmanuals, למשל, אינו מציע שירות תרגום.

לחץ על "הורד את הוראות שימוש" בסוף זה אם אתה מקבל את התנאים שלו, את ההורדה של הוראות שימוש XEROX WORKCENTRE 7220 7225 יתחיל.

חפש הוראות שימוש

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
המיועדים המותגים ואת סימני המסחר הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

flag